BBTech Speech Contest 2022

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) กำลังจะเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2566 จึงมีความประสงค์จะดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ สำหรับนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบของการแข่งขัน BBTech Speech Contest 2022 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แสดงศักยภาพและฝึกทักษะ ความคิด และการพูด ผ่านการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งได้รับทราบและมองเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อชีวิตประจำวันและสังคม นอกจากนี้ยังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรฯ และการศึกษาต่อ ตลอดจนใช้เป็นการคัดเลือกผู้มีศักยภาพในการรับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรและโอกาสที่จะได้รับทุนการศึกษาอีกด้วย

กำหนดการประกวด

กิจกรรมกำหนดการ
ส่งหลักฐานการสมัครพร้อมเรียงความภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2565
ประกาศผลผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศวันที่ 28 ตุลาคม 2565
วันประกวดรอบชิงชนะเลิศวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น.
รายงานตัวเวลา 08.45 - 09.00 น.
ชิงชนะเลิศ รอบที่ 1
(Semi-Final Round)
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ เป็นเวลา 3 นาที ในหัวข้อที่กำหนดให้ล่วงหน้า 1 สัปดาห์
ชิงชนะเลิศ รอบที่ 2
(Final Round)
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ เป็นเวลา 3 นาที ในหัวข้อที่กำหนดโดยมีเวลาเตรียมตัวที่จำกัด
การตัดสินรางวัลรวมคะแนนจากผลการแข่งขันชิงชนะเลิศ รอบที่ 1 และรอบที่ 2

กำหนดการประกวดรอบชิงชนะเลิศ

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมบานเย็น สายัณหวิกสิต ชั้น 15 อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลากิจกรรม
08.30 - 09.00ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียน
09.00 - 09.30ชี้แจงกติกาการแข่งขัน
09.30 - 09.40กล่าวเปิดงาน โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ หรือผู้แทน
09.45 - 10.30การแข่งขันชิงชนะเลิศรอบที่ 1 (Semi-Final Round)*
10.30 - 11.00พัก
11.00 - 12.00การแข่งขันชิงชนะเลิศรอบที่ 1 (Semi-Final Round)* (ต่อ)
12.00 -12.45พักกลางวัน
12.45 - 14.45การแข่งขันชิงชนะเลิศรอบที่ 2 (Final Round)**
14.45 - 15.30พัก
15.30 - 16.00ประกาศผลการแข่งขันและพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร***

*ผู้เข้าแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่ได้รับทางอีเมล
**ผู้เข้าแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่ได้รับล่วงหน้า 15 นาที

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

EntryNameSchool
1Miss Kornchanok BenjatikulSt Andrews International School, Bangkok
2Miss Praechompoo PlacktouSatit Bilingual School of Rangsit University, Pathum Thani
3Mr. Phurich SukkhasemAssumption College, Bangkok
4Miss Paramee PhoksubcharoenSaint Joseph Bang Na School, Samut Prakan
5Mr. Sirawish SukkeeSuankularb Wittayalai Bangkok School, Bangkok
6Mr. Kantaphon LimsuksiriBenchamaracharungsarit School, Chachoengsao
7Miss Viranpatt HiranpruckThe Newton Sixth Form School, Bangkok
8Miss Pinmanas ChanyongTriam Udom Suksa School, Bangkok
9Mr. Santapol ThanthongSurasak Montree School, Bangkok
10Mr. Petchkla SukontamanRuamrudee International School, Bangkok
11Miss Worrada TheerachaisupakitSaint Joseph Convent School, Bangkok
12Miss Sirayakorn KulsuwanPSU Wittayanusorn School, Songkhla
13Miss Neera sirirathanothaiPlearnpattana School, Bangkok
14Mr. Mitchell MandigoBunyawat Witthayalai School, Lampang
15Miss Worawalan SamranklangSurawiwat School Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima
16Mr. Passiri Jariyatheerawong SalangsingSurawiwat School Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima
17Mr. Chayut ChartchaisangSatriwitthaya 2 School, Bangkok
18Miss Natcha SadudemechaitavechokeMaster Dei School, Bangkok
19Miss Isabella Narisara KanchanawatGeneral Educational Development
20Mr. Worathas WongsatidpornPatumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Bangkok
*เรียงตามลำดับการสมัคร
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะได้รับอีเมลยืนยันและหัวข้อในการเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (Semi-Final Round) ผ่านทางอีเมลภายในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565

รางวัลและสิทธิประโยชน์

รางวัลของรางวัลทุนการศึกษาเงินรางวัลเกณฑ์รางวัล
รางวัลชนะเลิศโล่รางวัลและเกียรติบัตรทุนการศึกษา 4 ปี
(มูลค่ารวม 560,000 บาท)**
เงินสด 10,000 บาทผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนในรอบชิงชนะเลิศสูงสุดลำดับที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเกียรติบัตรทุนการศึกษา 1 ปี
(มูลค่ารวม 140,000 บาท)**
เงินสด 5,000 บาทผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนในรอบชิงชนะเลิศสูงสุดลำดับที่ 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเกียรติบัตรทุนการศึกษา 1 ปี
(มูลค่ารวม 140,000 บาท)**
เงินสด 2,000 บาทผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนในรอบชิงชนะเลิศสูงสุดลำดับที่ 3
รางวัลชมเชย 2 รางวัลเกียรติบัตรทุนการศึกษา 1 ปี
(มูลค่ารวม 140,000 บาท)**
ผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนในรอบชิงชนะเลิศสูงสุดลำดับที่ 4 และ 5
รางวัลเรียงความยอดเยี่ยมเกียรติบัตรผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนเรียงความรอบคัดเลือกสูงสุด
รางวัล Popular Voteเกียรติบัตรผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับการเลือกจากผู้เข้าแข่งขันคนอื่นสูงสุด (การแข่งขันในรอบ Semi-Final)
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเกียรติบัตรพร้อมสิทธิพิเศษ*
*ผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศและเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิพิเศษจากหลักสูตร
**ทุนการศึกษาสำหรับผู้เข้าแข่งขัน BBTech Speech Contest (ทุนค่าธรรมเนียมพิเศษ) สำหรับผู้เข้าแข่งขัน BBTech Speech Contest 2022 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง และรางวัลชมเชย

การสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม

นักเรียนสัญชาติไทย ชั้นมัธยม 5 – 6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์–คณิต หรือ Science Student ที่มีผลการเรียนวิชาชีววิทยาหรือวิชาที่มีเนื้อหาครอบคลุมวิชาชีววิทยา และผลการเรียนดี มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษดีเยี่ยม

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร)
  2. สำเนาผลการเรียน (Transcript) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่แสดงผลการเรียนวิชาชีววิทยาหรือวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิชาชีววิทยา (สำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม)
  3. รูปถ่ายหน้าตรงสวมชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ พื้นหลังสีสุภาพ
  4. เรียงความภาษาอังกฤษในหัวข้อที่กำหนด ความยาวไม่เกิน 400 คำ (400 words) ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word แบบอักษร Times New Roman ขนาด 12 pt

วิธีการสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม